Wyszukiwanie

Szybki kontakt

Email:
Temat:
Wiadomość
Ile oczu ma typowy człowiek? Wpisz liczbę.
Image1 Image2 Image3

Informacja dla Klientów Chojnickiego Biura Nieruchomości CHBN.PL

 

Nasz sposób działania i obsługi naszych Klientów został w pełni dostosowany do przepisów Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO).


Administratorem danych osobowych Naszych Klientów jest Chojnickie Biuro Nieruchomości CHBN.pl z siedzibą 89-600 Chojnice, ul. 31-Stycznia 43, NIP: 839-259-59-71.

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych można kontaktować się na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , pisemnie na adres naszej siedziby 89-600 Chojnice, ul. 31-Stycznia 43 oraz telefonicznie pod numerem: 537 92 92 92. Jako Administrator nie wyznaczyliśmy Inspektora Danych Osobowych.


Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe w celu przedstawienia ofert sprzedaży nieruchomości, rozpatrzenia reklamacji oraz zapewnienia wykonania umów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, umów zarządzania najmem oraz umów przedwstępnych sprzedaży nieruchomości na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (dane przechowywane są przez okres równy okresowi wykonywania umowy pośrednictwa, przedwstępnych umów sprzedaży i umów zarządzania najmem oraz okresowi przedawnienia roszczeń wynikających z umowy pośrednictwa, zarządzania i sprzedaży lub równy okresowi przechowywania dokumentacji związanej z wykonaniem umowy pośrednictwa, zarządzania i sprzedaży wymaganemu przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa – w zależności, który z tych okresów jest dłuższy). Ponadto Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe w celach marketingowych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (dane przechowywane są przez okres 12 miesięcy od daty prezentacji lokalu, a jeżeli została zawarta umowa pośrednictwa przez okres trwania tej umowy).

Administrator danych osobowych w niektórych sytuacjach ma prawo przekazać Twoje dane, jeżeli to będzie konieczne do wykonywania naszych usług. Dane będą przekazywane dwóm grupom: pracownikom, współpracownikom (min. firmom współpracującym w pośrednictwie w obrocie nieruchomościami, w zarządzaniu najmem oraz realizującym sprzedaż nieruchomości oraz budowę nieruchomości) w celu realizacji naszych usług oraz dostawcom usług: urzędnikom, kancelarii notarialnej, doradcom kredytowym,  dostawcom usług prawnych i doradczych w przypadku dochodzenia roszczeń związanych z prowadzona działalnością gospodarczą.

 

Klienci Chojnickiego Biura Nieruchomości CHBN.pl mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (tylko w odniesieniu do danych, które przetwarzane są na podstawie art.  6 ust. 1 pkt a) RODO), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.


Klienci Chojnickiego Biura Nieruchomości CHBN.pl mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy przy przetwarzaniu moich danych Administratora danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.


Dane osobowe nie są przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).


Chojnickie Biuro Nieruchomości CHBN.pl dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawnymi.

Zespół Chojnickiego Biura Nieruchomości